X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

My system clock is set to US Eastern time but in Firefox my emails all show GMT; in Chrome they show local time. Solutions?

Được đăng

My system clock is set to US Eastern time but in Firefox my emails all show GMT; in Chrome they show local time. Solutions?

My system clock is set to US Eastern time but in Firefox my emails all show GMT; in Chrome they show local time. Solutions?

Giải pháp được chọn

Hello Barry,

Would you try this please :

Type in the address bar about:config and press Enter (ignore the warning)

Type in the search bar and look for the preference :

privacy.resistFingerprinting

It's value should be set to false

If you had to change the value; then close and restart Firefox.

If that wasn't it, we'll have to keep looking .....

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
590 giải pháp 5618 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hello Barry,

Would you try this please :

Type in the address bar about:config and press Enter (ignore the warning)

Type in the search bar and look for the preference :

privacy.resistFingerprinting

It's value should be set to false

If you had to change the value; then close and restart Firefox.

If that wasn't it, we'll have to keep looking .....

Hello Barry, Would you try this please : Type in the address bar '''about:config''' and press Enter (ignore the warning) Type in the search bar and look for the preference : '''privacy.resistFingerprinting''' It's value should be set to '''false''' If you had to change the value; then close and restart Firefox. If that wasn't it, we'll have to keep looking .....
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

That worked - thank you!

That worked - thank you!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
590 giải pháp 5618 câu trả lời
Được đăng

Barry said

That worked - thank you!

    My pleasure - I'm glad that did the trick !

''Barry [[#answer-1282622|said]]'' <blockquote> That worked - thank you! </blockquote> &nbsp &nbsp; My pleasure - I'm glad that did the trick !
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.