Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

search results

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

This newest version provides search results of all kinds of off the wall engines like tikitoks.com, socialcatfish.com and many more obscure sites. How do I remove them from my google search results?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This is not a Firefox issue and it's not related to the newest release. Google introduced it recently to search results, so you have to ask google, how to remove it.

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

more options