X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

My ad blocker (uBlock) no longer works and I have the latest Firefox/uBlock - no sound when uBlock enabled

Được đăng

For example, the Fox News website used to put banner at the bottom of the page asking me to disable ad blocker but now there is no banner but the ring in the center of the active screen that usually circulates until I get sound continues to circulate and I never get any sound. When I turn uBlock off, I get sound and millions of ads. I am running windows 10.

For example, the Fox News website used to put banner at the bottom of the page asking me to disable ad blocker but now there is no banner but the ring in the center of the active screen that usually circulates until I get sound continues to circulate and I never get any sound. When I turn uBlock off, I get sound and millions of ads. I am running windows 10.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Kaspersky, Lastpass

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

Câu trả lời hữu ích

Switched to ABP and it works.

Switched to ABP and it works.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

1/21/2020 ABP no longer works. When ABP is enabled, sound is disabled. The burden of using ABP is much less than that of listening to the blast of all of the ads on the Internet as it presently exists. I just read the text.

1/21/2020 ABP no longer works. When ABP is enabled, sound is disabled. The burden of using ABP is much less than that of listening to the blast of all of the ads on the Internet as it presently exists. I just read the text.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4334 giải pháp 60979 câu trả lời
Được đăng

You should check with its support.

You should check with its support.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Would FredMcD kindly be more specific on where to look and if there is a solution to this problem?

Thank you for your help.

Would FredMcD kindly be more specific on where to look and if there is a solution to this problem? Thank you for your help.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4334 giải pháp 60979 câu trả lời
Được đăng

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin

Under; More information Find; Support site

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin Under; More information Find; Support site
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.