X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

bookmarks library is unreadable. font-size is around 7pts.

Được đăng

Prior to FF 72 I was able to increase the font-size of all elements of a skin/theme with userchrome.css, but this no longer works. Now, only the captions and menus are affected by the following code.

 • {
  font-family:sans-serif !important;
  font-weight:500 !important;
  font-size:16px !important;
  text-shadow:none; !important;

}

Is there an additional css code snippet that works on the bookmarks library view? Please see the attached image

Prior to FF 72 I was able to increase the font-size of all elements of a skin/theme with userchrome.css, but this no longer works. Now, only the captions and menus are affected by the following code. *{ font-family:sans-serif !important; font-weight:500 !important; font-size:16px !important; text-shadow:none; !important; } Is there an additional css code snippet that works on the bookmarks library view? Please see the attached image
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 32.0 r0
 • OpenH264 from Cisco
 • Widewine.

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17780 giải pháp 160837 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

( see this mozillaZine thread: http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=38&t=3058434 )
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.