X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox only prints the first page of multi-page HTML document

Được đăng

Hey everyone,

For some reason, when I try to print HTML documents from Firefox, it is only printing the first page. This is not affecting ALL webpages, but it is affecting MOST.

If I try printing the same HTML page from another browser, it prints all pages without difficulty. But in Firefox, the print preview screen will show 'page 1 of 2', and the second page will be blank.

Is there anything I can do to fix this?

Hey everyone, For some reason, when I try to print HTML documents from Firefox, it is only printing the first page. This is not affecting ALL webpages, but it is affecting MOST. If I try printing the same HTML page from another browser, it prints all pages without difficulty. But in Firefox, the print preview screen will show 'page 1 of 2', and the second page will be blank. Is there anything I can do to fix this?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 16.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5425 giải pháp 40491 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Try this extension: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/printable-the-print-doctor/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

That seems to do the trick! Thank you very much.

That seems to do the trick! Thank you very much.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.