X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I cant use firefox any more as anysearch .com malaware has been installed and everything I have tried to remove it does not work any ideas?

Được đăng

When I log in anysearch appears as my dedicated search engine and it is a malaware I understand and need to remove I managed to remove on safari but not firefox

When I log in anysearch appears as my dedicated search engine and it is a malaware I understand and need to remove I managed to remove on safari but not firefox
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
589 giải pháp 5587 câu trả lời
Được đăng

Hello jgbutchart,

Let's see if we can get rid of that pain in the derrière.

You may already have tried some of it, but here's what I would like you
to do :

Go to Preferences => Add-ons => Extensions, and if you see anything that you didn't put there yourself  : please, remove it.

Then run all malwarescans that are listed in this article

Especially for Mac : https://www.malwarebytes.com/mac/

Next :

Go to Preferences => Options => Home, and make sure that you set your homepage to the page you want :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page

Any luck ?

Also see : https://macsecurity.net/view/187-remove-any-search-virus-from-mac

Hello jgbutchart, Let's see if we can get rid of that pain in the derrière. You may already have tried some of it, but here's what I would like you <BR>to do : Go to Preferences => Add-ons => Extensions, and if you see anything that you didn't put there yourself : please, remove it. Then run all malwarescans that are listed in [https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware this article ] Especially for Mac : https://www.malwarebytes.com/mac/ Next : Go to Preferences => Options => Home, and make sure that you set your homepage to the page you want : https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page Any luck ? Also see : https://macsecurity.net/view/187-remove-any-search-virus-from-mac
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.