X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

firefox stopped working properly

Được đăng

from yesterday, my fav browser needs healing. tabs are empty, without favourites. just blank screens searching never ends, as u can see on screenshot interface not working cant open: settings, extencions. its hard event to open browser it starts randomly. mostly just creating processed and thats all

one lucky time it worked, for one site, interface were working but searching is endless. any other sites are not loaded i managed to clear cache and delete all extencions. it didnt helped. also tried to reinstall. pc scanned (didnt used antivirus for years) with dr web.

second lucky time i went to post a support question

is there are any logs that i can check?

from yesterday, my fav browser needs healing. tabs are empty, without favourites. just blank screens searching never ends, as u can see on screenshot interface not working cant open: settings, extencions. its hard event to open browser it starts randomly. mostly just creating processed and thats all one lucky time it worked, for one site, interface were working but searching is endless. any other sites are not loaded i managed to clear cache and delete all extencions. it didnt helped. also tried to reinstall. pc scanned (didnt used antivirus for years) with dr web. second lucky time i went to post a support question is there are any logs that i can check?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi medobelk vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

OpenH246, Widevine

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

Amit 0 giải pháp 10 câu trả lời
Được đăng

Try opening sites in Firefox private window

Try opening sites in Firefox private window
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Amit said

Try opening sites in Firefox private window

it works but only for few tabs and then behaves like no internet connection. but i still can browse through other browsers and use other programs

''Amit [[#answer-1281511|said]]'' <blockquote> Try opening sites in Firefox private window </blockquote> it works but only for few tabs and then behaves like no internet connection. but i still can browse through other browsers and use other programs
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.