X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

If I try to open a markdown file: tabs keep opening

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
Được đăng

I tried some markdown extension. It did not work, so I removed it.

Now if I try to open a markdown file, tabs keeps opening, at a rate of several per second.

I tried some markdown extension. It did not work, so I removed it. Now if I try to open a markdown file, tabs keeps opening, at a rate of several per second.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.