X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How can I change the font size of tabs and menu?

Được đăng

I used to use Theme & Font Size Changer and was able to change the fonts to large and bold so I could read them. Now it doesn't work because of Firefox "upgrades". There really should be an easier way to change fonts, both sizes and colors, because not everyone is 20 years old with great eyesight. Is there a fairly easy way to do this? I'll even take a not-so-easy way if it works.

BTW, I've used "Firefox Colors" and it does make it a bit easier, but I really need to be able to increase the size of the text AND bold it.

I used to use Theme & Font Size Changer and was able to change the fonts to large and bold so I could read them. Now it doesn't work because of Firefox "upgrades". There really should be an easier way to change fonts, both sizes and colors, because not everyone is 20 years old with great eyesight. Is there a fairly easy way to do this? I'll even take a not-so-easy way if it works. BTW, I've used "Firefox Colors" and it does make it a bit easier, but I really need to be able to increase the size of the text AND bold it.

Được chỉnh sửa bởi rosawood vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

TyDraniu
  • Top 25 Contributor
365 giải pháp 2041 câu trả lời
Được đăng

Hi!

Please enter about:config in the URL bar and set layout.css.devPixelsPerPx = 3, or any other value that suits you.

Hi! Please enter ''about:config'' in the URL bar and set ''layout.css.devPixelsPerPx'' = '''3''', or any other value that suits you.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Excellent! Thank you. I was able to change the size so I can read it. Is there some way to bold the font?

Excellent! Thank you. I was able to change the size so I can read it. Is there some way to bold the font?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.