X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

After last update, menu bar and tabs moved to the right. How do I move it back to the left? Also I can no longer switch between tabs locations. Thank you

Được đăng

After last update, menu bar and tabs moved to the right. How do I move it back to the left? Also I can no longer switch between tabs locations. Thank you

After last update, menu bar and tabs moved to the right. How do I move it back to the left? Also I can no longer switch between tabs locations. Thank you

Giải pháp được chọn

Hi, Thank you for your reply. I updated windows 10 and somehow the problem was fixed. It may have something to do with it, but I can't tell for sure. At least I'm glad to say it worked out. Thanks so much for willing to help. I appreciate it!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

crankygoat
  • Top 25 Contributor
40 giải pháp 471 câu trả lời
Được đăng

Can you post a screenshot of your menu bar on the right? I do not believe that should be a thing. Do you use custom user css or js?

Not sure what you mean by "switch between tabs locations". If you mean tabs on top/bottom, that has not been in the menu setting for 20-some versions, i think. You will need a userChrome.css file for that.

Can you post a screenshot of your menu bar on the right? I do not believe that should be a thing. Do you use custom user css or js? Not sure what you mean by "switch between tabs locations". If you mean tabs on top/bottom, that has not been in the menu setting for 20-some versions, i think. You will need a userChrome.css file for that.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

Hi, Thank you for your reply. I updated windows 10 and somehow the problem was fixed. It may have something to do with it, but I can't tell for sure. At least I'm glad to say it worked out. Thanks so much for willing to help. I appreciate it!

Hi, Thank you for your reply. I updated windows 10 and somehow the problem was fixed. It may have something to do with it, but I can't tell for sure. At least I'm glad to say it worked out. Thanks so much for willing to help. I appreciate it!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
crankygoat
  • Top 25 Contributor
40 giải pháp 471 câu trả lời
Được đăng

Well that was easy! :D Glad to hear it was all sorted out for you.

Well that was easy! :D Glad to hear it was all sorted out for you.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you :)

Thank you :)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.