X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashes

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
Được đăng

bp-eaa7ae57-7306-4f19-805f-f3fcd0200114

how to returm my tabs?

bp-eaa7ae57-7306-4f19-805f-f3fcd0200114 how to returm my tabs?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.