X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Keep getting logged out

Được đăng

Firefox for Mac logs me out every time I sleep my computer. I have went to history in settings and unchecked cache and cookies but it still logs me out. It is working fine on my pc but just wont work on Mac.

Firefox for Mac logs me out every time I sleep my computer. I have went to history in settings and unchecked cache and cookies but it still logs me out. It is working fine on my pc but just wont work on Mac.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4334 giải pháp 60978 câu trả lời
Được đăng

mthendersonjr said

. . . and unchecked cache and cookies

Type about:preferences#privacy<enter> in the address bar. The button next to History, select Use Custom Settings.

Turn off Always Use Private Browsing Mode Turn on Remember My Browsing And Download History At the bottom of the page, turn on Clear History When Firefox Closes. At the far right, press the Settings button. Turn on ONLY Cache and Form And Search History leaving the others off.

''mthendersonjr [[#question-1277252|said]]'' <blockquote> . . . and unchecked cache and cookies </blockquote> Type '''about:preferences#privacy'''<enter> in the address bar. The button next to '''History, ''' select '''Use Custom Settings. ''' Turn off '''Always Use Private Browsing Mode''' Turn on '''Remember My Browsing And Download History''' At the bottom of the page, turn on '''Clear History When Firefox Closes. ''' At the far right, press the '''Settings''' button. Turn on ONLY '''Cache''' and '''Form And Search History''' leaving the others off.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I have did all of that like 3 times and it still does not work.

I have did all of that like 3 times and it still does not work.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Anyone else have any ideas would be very helpful, Thanks

Anyone else have any ideas would be very helpful, Thanks
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
crankygoat
  • Top 25 Contributor
40 giải pháp 471 câu trả lời
Được đăng

Are your account credentials saved in the password manager?

Are your account credentials saved in the password manager?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17764 giải pháp 160655 câu trả lời
Được đăng

What account is this about ?

Is this about a Firefox Account (e.g. for Sync) or about an account on a web page ?

What account is this about ? Is this about a Firefox Account (e.g. for Sync) or about an account on a web page ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
590 giải pháp 5616 câu trả lời
Được đăng
Also see these threads (and the bug report) : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1277314 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1277201 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1276772
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.