X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can't get back on my firefox browser, how do I do this?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
Được đăng

Installed newest version of Firefox, but can't get back to my home page of FF where I have every thing set up. When selecting FF it takes me to a page that wants me to down load the latest version of FF. How can I solve this?

Installed newest version of Firefox, but can't get back to my home page of FF where I have every thing set up. When selecting FF it takes me to a page that wants me to down load the latest version of FF. How can I solve this?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.