X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Kaspersky Safe Money and Password Manager not working after latest Firefox update

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
Được đăng

The extension for Kaspersky Password Manager is enabled but Firefox does not acknowledge that PM is installed on my computer so the website sign in doesn't work. Also, the extension for Kaspersky Protection is enabled but Safe Money does not load with protected window. These applications work with no issues on Microsoft Edge and I'd rather use Firefox.

The extension for Kaspersky Password Manager is enabled but Firefox does not acknowledge that PM is installed on my computer so the website sign in doesn't work. Also, the extension for Kaspersky Protection is enabled but Safe Money does not load with protected window. These applications work with no issues on Microsoft Edge and I'd rather use Firefox.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.