X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Как удалить вирус www.windowsxlive.net ?

Được đăng

Virus www.windowsxlive.net once on the computer changes the home page in the browser. Cannot be removed by antivirus software. Removes the check box for opening the previous session. Does not disappear after reinstalling. This makes it impossible to work with the browser.

Virus www.windowsxlive.net once on the computer changes the home page in the browser. Cannot be removed by antivirus software. Removes the check box for opening the previous session. Does not disappear after reinstalling. This makes it impossible to work with the browser.

Giải pháp được chọn

Further information can be found in this article; https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Run most or all of the listed malware scanners. Each works differently. If one program misses something, another may pick it up.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 YaBrowser/19.12.2.252 Yowser/2.5 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4341 giải pháp 61037 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Further information can be found in this article; https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Run most or all of the listed malware scanners. Each works differently. If one program misses something, another may pick it up.

Further information can be found in this article; https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no Run most or all of the listed malware scanners. Each works differently. If one program misses something, another may pick it up.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.