X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

turn off download bell

Được đăng

72.0.1 (64-bit) bell sounds when download complete, how to turn off / disable the dam bell !!!!

72.0.1 (64-bit) bell sounds when download complete, how to turn off / disable the dam bell !!!!

Giải pháp được chọn

Firefox doesn't make any noise when the download is completed or when it fails. If you are hearing a noise, it's likely an add-on that's providing this functionality.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

Wesley Branton
  • Top 10 Contributor
702 giải pháp 5565 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Firefox doesn't make any noise when the download is completed or when it fails. If you are hearing a noise, it's likely an add-on that's providing this functionality.

Firefox doesn't make any noise when the download is completed or when it fails. If you are hearing a noise, it's likely an add-on that's providing this functionality.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks you Wesley, you were right, it was an add-on that never made a sound until this upgrade of Firefox, the noise was as annoying as my mother-in-laws voice, but now both are quiet, many thanks Dan

Thanks you Wesley, you were right, it was an add-on that never made a sound until this upgrade of Firefox, the noise was as annoying as my mother-in-laws voice, but now both are quiet, many thanks Dan
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.