X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Congrats! You’re using the latest version of Firefox. why all the updates

Được đăng

why all the updates

why all the updates
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
590 giải pháp 5641 câu trả lời
Được đăng

mackdv1st said

why all the updates

Hello mackdv1st,

This article will explain why it is important to update your browser :

https://www.mozilla.org/en-US/technology/update-your-browser/

Also see :

https://www.mozilla.org/en-US/technology/update-your-browser/

''mackdv1st [[#question-1277065|said]]'' <blockquote> why all the updates </blockquote> Hello mackdv1st, This article will explain why it is important to update your browser : https://www.mozilla.org/en-US/technology/update-your-browser/ Also see : https://www.mozilla.org/en-US/technology/update-your-browser/
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I udated; 24 hours later I am being told to up date again.

I udated; 24 hours later I am being told to up date again.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
590 giải pháp 5641 câu trả lời
Được đăng

mackdv1st said

I updated; 24 hours later I am being told to update again.

That's because shortly after version 72.0 was released, version 72.0.1 had to be released because of a security fix.

''mackdv1st [[#answer-1280124|said]]'' <blockquote> I updated; 24 hours later I am being told to update again. </blockquote> That's because shortly after version 72.0 was released, version 72.0.1 had to be released because of a security fix.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.