X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why won't Firefox open at all?

Được đăng

Firefox updated yesterday and ever since then it will not open at all. I am running the latest macOS on a MacBook Air. It just bounces on the Dock once then doesn't open at all. I have tried uninstalling and reinstalling AND I even tried to downgrade back to 70.0.1 and it STILL didn't work. It won't even open in Safe Mode.

Firefox updated yesterday and ever since then it will not open at all. I am running the latest macOS on a MacBook Air. It just bounces on the Dock once then doesn't open at all. I have tried uninstalling and reinstalling AND I even tried to downgrade back to 70.0.1 and it STILL didn't work. It won't even open in Safe Mode.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

None

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Safari/605.1.15

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4339 giải pháp 61020 câu trả lời
Được đăng

Some problems occur when your Internet security program was set to trust the previous version of Firefox, but no longer recognizes your updated version as trusted. Now how to fix the problem: To allow Firefox to connect to the Internet again;

  • Make sure your Internet security software is up-to-date (i.e. you are running the latest version).
  • Remove Firefox from your program's list of trusted or recognized programs. For detailed instructions, see

Configure firewalls so that Firefox can access the Internet. {web link}

Some problems occur when your Internet security program was set to trust the previous version of Firefox, but no longer recognizes your updated version as trusted. Now how to fix the problem: To allow Firefox to connect to the Internet again; * Make sure your Internet security software is up-to-date (i.e. you are running the latest version). * Remove Firefox from your program's list of trusted or recognized programs. For detailed instructions, see '''[https://support.mozilla.org/en-US/kb/configure-firewalls-so-firefox-can-access-internet Configure firewalls so that Firefox can access the Internet.]''' {web link}
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

It only works if I run it off the downloaded disk drive. Also I am running it on a Mac and my firewall is turned off. I have no internet security software.

It only works if I run it off the downloaded disk drive. Also I am running it on a Mac and my firewall is turned off. I have no internet security software.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4339 giải pháp 61020 câu trả lời
Được đăng

Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia

Start your '''Computer''' in safe mode with network support. Then start Firefox. Try '''Secure''' websites. Is the problem still there? http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.