X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

FF 72. After the last update, the active tab began to go beyond the tab bar.

Được đăng

I have a screenshot.

I saw the question and it seemed to me similar, but there is a lot of code and I don’t know what exactly is needed in my case - https://support.mozilla.org/ru/questions/1274416#answer-1279083

In my userChrome.css I use only this:


#navigator-toolbox {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

#titlebar {
  order: 2;
}

to move tabs to bottom.

I have a screenshot. I saw the question and it seemed to me similar, but there is a lot of code and I don’t know what exactly is needed in my case - https://support.mozilla.org/ru/questions/1274416#answer-1279083 In my userChrome.css I use only this: ---- <pre><nowiki>#navigator-toolbox { display: flex; flex-direction: column; } #titlebar { order: 2; }</nowiki></pre> ---- to move tabs to bottom.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17757 giải pháp 160583 câu trả lời
Được đăng

Does it look right if you remove the code you posted above from userChrome.css ?

Does it look right if you remove the code you posted above from userChrome.css ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Unfortunately not, then the tabs will be above the address bar. And I want them to be below, as it is now, but so that the active tab will be within the panel, like it was before update.

Unfortunately not, then the tabs will be above the address bar. And I want them to be below, as it is now, but so that the active tab will be within the panel, like it was before update.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.