X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Getting double resonse for all form submission req. in firefoe browser in version 71.0 on https://

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
Được đăng

Hi Team, In my live Site, facing an issue only on Firefox browser, all from submission request generate the double response. Due to this it is showing wrong message like data is already exist in the system. This issue comes when we apply SSL means if site is running on https: then it show the issue. On http:// its working fine. Note: Its working fine in the old version of Firefox version 54.0 Quick response awaited Thanks in adv.

Hi Team, In my live Site, facing an issue only on Firefox browser, all from submission request generate the double response. Due to this it is showing wrong message like data is already exist in the system. This issue comes when we apply SSL means if site is running on https: then it show the issue. On http:// its working fine. Note: Its working fine in the old version of Firefox version 54.0 Quick response awaited Thanks in adv.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

none

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.