X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How can I delete a Firefox account that I'm locked out of?

Được đăng

I want to use the email address from my old Firefox account for my new Firefox account I don’t have a recovery code and the account I wish to delete doesn’t show on my authenticator app

I want to use the email address from my old Firefox account for my new Firefox account I don’t have a recovery code and the account I wish to delete doesn’t show on my authenticator app

Giải pháp được chọn

Hi Colin,

My name is Kiki, the support community manager here. Unfortunately, there's no way to we can verify account ownership if you locked out due to 2FA issue. The only way to keep using Firefox Account is to create a new account.

See here for more information.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

Chris Jaroc 0 giải pháp 5 câu trả lời
Được đăng

You should visit https://www.mozilla.org/en-US/firefox/accounts/ page and start to sign in your old account. If you are unable to sign in than try it to recover your old account before deleting it from Firefox.

You should visit https://www.mozilla.org/en-US/firefox/accounts/ page and start to sign in your old account. If you are unable to sign in than try it to recover your old account before deleting it from Firefox.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I am locked out of my old account

I am locked out of my old account
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
590 giải pháp 5637 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Colin Weakley said

I am locked out of my old account

I will forward this to a SUMO Manager (SUMO = Support Mozilla).

''Colin Weakley [[#answer-1279184|said]]'' <blockquote> I am locked out of my old account </blockquote> I will forward this to a SUMO Manager (SUMO = Support Mozilla).
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you

Thank you
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
590 giải pháp 5637 câu trả lời
Được đăng

Colin Weakley said

Thank you

    My pleasure !

''Colin Weakley [[#answer-1279191|said]]'' <blockquote> Thank you </blockquote> &nbsp; &nbsp; My pleasure !
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Kiki
  • Administrator
6 giải pháp 27 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi Colin,

My name is Kiki, the support community manager here. Unfortunately, there's no way to we can verify account ownership if you locked out due to 2FA issue. The only way to keep using Firefox Account is to create a new account.

See here for more information.

Hi Colin, My name is Kiki, the support community manager here. Unfortunately, there's no way to we can verify account ownership if you locked out due to 2FA issue. The only way to keep using Firefox Account is to create a new account. See [https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-if-im-locked-out-two-step-authentication here] for more information.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you

Thank you
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.