X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I am not receiving the account confirmation emails to set up sync on a new macbook

Được đăng

I have checked Junk, Spam, Clutter, my organisation's quarantine list and accounts@firefox.com is in my contacts. I have received these emails numerous times before but I have been trying for 2 weeks and nothing. Setting up a secondary email on a different and totally unrelated email address also hasn't worked

I have checked Junk, Spam, Clutter, my organisation's quarantine list and accounts@firefox.com is in my contacts. I have received these emails numerous times before but I have been trying for 2 weeks and nothing. Setting up a secondary email on a different and totally unrelated email address also hasn't worked
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

I have also clicked the re-send button but still nothing, have tried

I have also clicked the re-send button but still nothing, have tried
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4334 giải pháp 60929 câu trả lời
Được đăng

Such e-mail is always sent to the address on file with the website.

Check your user profile at the site.

Go to the top of any support.mozilla.org web page and press your user icon to see your Mozilla profile. Including your questions and answers.

Such e-mail is always sent to the address on file with the website. Check your user profile at the site. Go to the top of any '''support.mozilla.org''' web page and press your user icon to see your Mozilla profile. Including your questions and answers.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks Fred for the suggestion but I am using the email address as my account profile.

Thanks Fred for the suggestion but I am using the email address as my account profile.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17757 giải pháp 160593 câu trả lời
Được đăng
Can you login directly ? In case of issues try to login to the Firefox Account via this website. *https://accounts.firefox.com/signin *https://accounts.firefox.com/settings *https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-firefox-sync-verification-email-faq
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.