X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Add-On symbols disappeared from Toolbar, don´t work but are still "Activated" in the Add-On Menu

Được đăng

After re-installing my PC I also installed a fresh Firefox and added all my standard Plug-Ins. Everything worked perfectly fine with perfect stability. Then all of a sudden, probably after clearing History all these plug-ins disappeared from the toolbar and also don´t work (seeing commercials on youtube etc.). Only 1 Plug-In is still displayed and still works (NordVPN). I´ve been looking for solutions but didn´t find anything on this problem. There´s one fact that makes it a little special: all of the Add-Ons are in the Menu/Add-On Tab and activated, no problems appear. (Screenshot)

After re-installing my PC I also installed a fresh Firefox and added all my standard Plug-Ins. Everything worked perfectly fine with perfect stability. Then all of a sudden, probably after clearing History all these plug-ins disappeared from the toolbar and also don´t work (seeing commercials on youtube etc.). Only 1 Plug-In is still displayed and still works (NordVPN). I´ve been looking for solutions but didn´t find anything on this problem. There´s one fact that makes it a little special: all of the Add-Ons are in the Menu/Add-On Tab and activated, no problems appear. (Screenshot)
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Turboklaus vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Decentraleyes, DuckDuckGo Privacy Essentials, NordVPN, NoScript, Privacy Badger, Trace - Online Tracking Protection, uBlock Origin

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

RobertJ
  • Top 10 Contributor
139 giải pháp 1430 câu trả lời
Được đăng

Hi Turboklaus, Are you in a Private Browsing window or permanent Private Browsing Mode? Only the NordVPN extension is set to be active in Private Browsing.

Hi Turboklaus, Are you in a Private Browsing window or permanent Private Browsing Mode? Only the NordVPN extension is set to be active in Private Browsing.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.