X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.
Scheduled maintenance: Monday, March 30, between 3:30pm and 5:30pm UTC. This site will have limited functionality while we undergo maintenance to improve your experience. If an article doesn’t solve your issue and you want to ask a question, we have our support community waiting to help you at @firefox on Twitter

Diễn đàn trợ giúp

youtube and primevideo full screen issue with windows power setting

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
Được đăng

I am using firefox developer edition 72.0b6 (64-bit) and window 10 operating system.

Let me explain the issue and configuration.

I have set my window power setting "Turn of the display" to "1 minute".

So if i am watching youtube or primevideo video in full screen and then pause the video for more the 1min. As per the power setting, the display will turn off.

Now here some the issue, when i resume the video. Display will turn on, video and audio will resume but with dark grey screen.

To reset the video screen i have to escape from full screen.

Please help with this issue and thanks in advance.

I am using firefox developer edition 72.0b6 (64-bit) and window 10 operating system. Let me explain the issue and configuration. I have set my window power setting "Turn of the display" to "1 minute". So if i am watching youtube or primevideo video in full screen and then pause the video for more the 1min. As per the power setting, the display will turn off. Now here some the issue, when i resume the video. Display will turn on, video and audio will resume but with dark grey screen. To reset the video screen i have to escape from full screen. Please help with this issue and thanks in advance.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.