X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

My question is about fullscreen.I can't make videos fullscreen as the way I want,I wish you could help me about this please :)

Được đăng

Like in youtube,udemy and some video resources

Like in youtube,udemy and some video resources
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 28.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

Zack 1 giải pháp 49 câu trả lời
Được đăng

What is the way you want? Do you mean that it can't go fullscreen altogether or it's doing it in a specific way?

What is the way you want? Do you mean that it can't go fullscreen altogether or it's doing it in a specific way?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Hey thanks for reply but I could do it yesterday,my problem was about animation :)

Hey thanks for reply but I could do it yesterday,my problem was about animation :)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Zack 1 giải pháp 49 câu trả lời
Được đăng

With animation? I can only guess you're referring to the transition animation in going in and out of full screen? If so, then I assume this was changed in about:config by changing

  • full-screen-api.transition-duration.enter
  • full-screen-api.transition-duration.leave

both to 0 0. Anyways, glad to hear you found a solution.

With animation? I can only guess you're referring to the transition animation in going in and out of full screen? If so, then I assume this was changed in about:config by changing * full-screen-api.transition-duration.enter * full-screen-api.transition-duration.leave both to 0 0. Anyways, glad to hear you found a solution.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.