X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox SSL security exception expiration

Được đăng

Is there an expiration for Firefox SSL security exceptions?

Is there an expiration for Firefox SSL security exceptions?
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8837 giải pháp 72222 câu trả lời
Được đăng

Hmm, old site certificates will eventually expire. Maybe that's the problem?

Hmm, old site certificates will eventually expire. Maybe that's the problem?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8837 giải pháp 72222 câu trả lời
Được đăng

Or maybe the exception is the reason you can get into the site, but Firefox is reminding you that it's not a secure connection?

Or maybe the exception is the reason you can get into the site, but Firefox is reminding you that it's not a secure connection?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4306 giải pháp 60427 câu trả lời
Được đăng

Please provide a public link (no password) that we can check out. No Personal Information Please !

Please provide a public link (no password) that we can check out. '''No Personal Information Please ! '''
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Được đăng

Người tạo câu hỏi

To clarify my question, when the browser determine an SSL cert invalid, it displays a warning page; the user can override the warning by clicking a button to proceed to the site anyway. This adds an exception for that site in Firefox. This is the image attached. My question is : does this exception for the site ever expire?

To clarify my question, when the browser determine an SSL cert invalid, it displays a warning page; the user can override the warning by clicking a button to proceed to the site anyway. This adds an exception for that site in Firefox. This is the image attached. My question is : does this exception for the site ever expire?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8837 giải pháp 72222 câu trả lời
Được đăng

s.g. said

My question is : does this exception for the site ever expire?

If the problem was an unverified issuer and you save the exception, I imagine the exception will stop working when the saved certificate expires. But otherwise, why would it stop working?

''s.g. [[#answer-1272834|said]]'' <blockquote> My question is : does this exception for the site ever expire? </blockquote> If the problem was an unverified issuer and you save the exception, I imagine the exception will stop working when the saved certificate expires. But otherwise, why would it stop working?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17673 giải pháp 159870 câu trả lời
Được đăng

You can check this in the Certificate Manager under the Servers tab.

  • Options/Preferences -> Privacy & Security
    Certificates: View Certificates
You can check this in the Certificate Manager under the Servers tab. *Options/Preferences -> Privacy & Security<br>Certificates: View Certificates
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.