X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

close tabs on fire TV

Được đăng

I have a fire tv where I installed firefox but I can't close the tabs once opened. Thanks for your help

I have a fire tv where I installed firefox but I can't close the tabs once opened. Thanks for your help
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1

Thông tin chi tiết

evhenry
  • Top 25 Contributor
  • Administrator
32 giải pháp 178 câu trả lời
Được đăng

I don't think it retains tabs once you've sent them, they are overwritten when you send new ones. Unless I'm misunderstanding your issue?

I don't think it retains tabs once you've sent them, they are overwritten when you send new ones. Unless I'm misunderstanding your issue?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.