X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Where do I find the "Options" button for the extension "Block Site" in order to open the window where I can list the specific site(s) I wish to block

Được đăng

I'm trying to block several troublesome websites that repeatedly install themselves in my browser. The Block Site extension is installed in Firefox v.71.0 on a 2019 iMac running Mac OS 10.14.6 (Mojave). I've looked on the internet and found that there"s supposed to be an "Options" button "next to" the Block Site extension. However, I'm unable to find this button and so cannot get to the next window in which to list the .urls that I want to block. Can anyone help me with this?

I'm trying to block several troublesome websites that repeatedly install themselves in my browser. The Block Site extension is installed in Firefox v.71.0 on a 2019 iMac running Mac OS 10.14.6 (Mojave). I've looked on the internet and found that there"s supposed to be an "Options" button "next to" the Block Site extension. However, I'm unable to find this button and so cannot get to the next window in which to list the .urls that I want to block. Can anyone help me with this?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

OpenH264 Video Codec (Cisco Systems) Shockwave Flash Widevine Content Decryption Module (Google)

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

RobertJ
  • Top 10 Contributor
115 giải pháp 1247 câu trả lời
Được đăng

Hi rlandres, There are 3 extensions named Block Site and one named BlockSite. Can you tell us some more detail - like the author?

Hi rlandres, There are 3 extensions named Block Site and one named BlockSite. Can you tell us some more detail - like the author?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.