X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Do EV SSL Certificates still turn the Firefox address bar green in the latest browser versions

Được đăng

Just installed a GeoTrust EV SSL and noticed no green address bar or company name displayed. GeoTrust support says "Unfortunately, Chrome and FireFox has discontinued the EV green bar display with their latest version of browsers. The organization name is only visible by clicking the padlock." Pretty sure the Comodo EV SSL that we had before the GeoTrust EV SSL did show a green bar, but can't remember for sure.

Just installed a GeoTrust EV SSL and noticed no green address bar or company name displayed. GeoTrust support says "Unfortunately, Chrome and FireFox has discontinued the EV green bar display with their latest version of browsers. The organization name is only visible by clicking the padlock." Pretty sure the Comodo EV SSL that we had before the GeoTrust EV SSL did show a green bar, but can't remember for sure.

Giải pháp được chọn

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5340 giải pháp 23585 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

hi, since firefox 70 the EV indicator is no longer shown directly in the address bar: https://blog.mozilla.org/security/2019/10/15/improved-security-and-privacy-indicators-in-firefox-70/

hi, since firefox 70 the EV indicator is no longer shown directly in the address bar: https://blog.mozilla.org/security/2019/10/15/improved-security-and-privacy-indicators-in-firefox-70/
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
KAZI NURUDDIN AL MASUD 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

We are want to Back EV SSL Green Ber in Firefox? It is look nice

We are want to Back EV SSL Green Ber in Firefox? It is look nice
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
nick63 0 giải pháp 2 câu trả lời
Được đăng

The whole point of getting an EV SSL was for the green bar, waterfox still has it. Please bring back the green bar. If firefox just follows everthing chrome is doing then what's the point? Everyone is moving to chrome anyhow, but for me I'd rather stay on firefox but removing the green bar for EV SSL really bums me out...

The whole point of getting an EV SSL was for the green bar, waterfox still has it. Please bring back the green bar. If firefox just follows everthing chrome is doing then what's the point? Everyone is moving to chrome anyhow, but for me I'd rather stay on firefox but removing the green bar for EV SSL really bums me out...
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17759 giải pháp 160617 câu trả lời
Được đăng

There is still a pref on the about:config page to revert to the previously used presentation.

  • security.identityblock.show_extended_validation = true
There is still a pref on the <b>about:config</b> page to revert to the previously used presentation. *security.identityblock.show_extended_validation = true
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
nick63 0 giải pháp 2 câu trả lời
Được đăng

@cor-el Thanks for this, I've toggled that option. Just wish it was still the default, was so cool to have the green bar lol.

@cor-el Thanks for this, I've toggled that option. Just wish it was still the default, was so cool to have the green bar lol.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.