X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Add-ons do not show on toolbar when history is disabled. Can someone explain why?

Được đăng

I have the same issue user irisbis had: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1078548

Add-ons do not show in the toolbar when firefox is set to never remember history. I would like to know why this is the case, does somebody understand the reason?

I have the same issue user irisbis had: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1078548 Add-ons do not show in the toolbar when firefox is set to never remember history. I would like to know why this is the case, does somebody understand the reason?

Giải pháp được chọn

Dear evhenry and cor-el,

Thank you very much for your answers, they perfectly answered my question.


cor-el said

See also:

evhenry said

You can re enable the add ons if you have history forgotten by going to the add ons and enabling them for "private windows." It appears putting firefox in "never remember history" is like a permanent private window mode. This could be clearer within the settings.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

RashanH 1 giải pháp 44 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Hello mundisgl,

Did you checked the same answer that question had.

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1078548#answer-769206

irisbis - 8/18/15, 9:27 PM

I now know why it happened: 
My privacy settings were put on not collecting the history, 
which caused to add ons from not working properly.
I changed it, and everything functions again!
Thank you for the comments and help nevertheless :)

Thank you!

Hello mundisgl, Did you checked the same answer that question had. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1078548#answer-769206 <pre> irisbis - 8/18/15, 9:27 PM I now know why it happened: My privacy settings were put on not collecting the history, which caused to add ons from not working properly. I changed it, and everything functions again! Thank you for the comments and help nevertheless :) </pre> Thank you!

Được chỉnh sửa bởi RashanH vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks for the answer Rashan, I can indeed fix the issue by enabling the history. However, I would like to know why is it that firefox can not show add-ons on the toolbar and have the history disabled simultaneously.

Thanks for the answer Rashan, I can indeed fix the issue by enabling the history. However, I would like to know why is it that firefox can not show add-ons on the toolbar and have the history disabled simultaneously.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
evhenry
  • Top 25 Contributor
  • Administrator
32 giải pháp 178 câu trả lời
Được đăng

You can re enable the add ons if you have history forgotten by going to the add ons and enabling them for "private windows." It appears putting firefox in "never remember history" is like a permanent private window mode.

This could be clearer within the settings.

You can re enable the add ons if you have history forgotten by going to the add ons and enabling them for "private windows." It appears putting firefox in "never remember history" is like a permanent private window mode. This could be clearer within the settings.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17678 giải pháp 159899 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

See also: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/extensions-private-browsing
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 2
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

Dear evhenry and cor-el,

Thank you very much for your answers, they perfectly answered my question.


cor-el said

See also:

evhenry said

You can re enable the add ons if you have history forgotten by going to the add ons and enabling them for "private windows." It appears putting firefox in "never remember history" is like a permanent private window mode. This could be clearer within the settings.
Dear evhenry and cor-el, Thank you very much for your answers, they perfectly answered my question. ''cor-el [[#answer-1272053|said]]'' <blockquote> See also: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/extensions-private-browsing </blockquote> ''evhenry [[#answer-1272050|said]]'' <blockquote> You can re enable the add ons if you have history forgotten by going to the add ons and enabling them for "private windows." It appears putting firefox in "never remember history" is like a permanent private window mode. This could be clearer within the settings. </blockquote>
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.