X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How can I customize my outgoing email

Được đăng

I would like to have a pre-setup page as outgoing mail with my name and company details on as a "footer". How do I go about setting this up?

I would like to have a pre-setup page as outgoing mail with my name and company details on as a "footer". How do I go about setting this up?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.17763

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4300 giải pháp 60395 câu trả lời
Được đăng

This is a support forum for Mozilla Firefox. You will have to contact your e-mail provider for help. https://support.mozilla.org/en-US/kb/problems-with-email-how-to-find-help

Or are you talking about Thunderbird? https://support.mozilla.org/en-US/products/thunderbird

This is a support forum for Mozilla Firefox. You will have to contact your e-mail provider for help. https://support.mozilla.org/en-US/kb/problems-with-email-how-to-find-help Or are you talking about Thunderbird? https://support.mozilla.org/en-US/products/thunderbird
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.