X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Auto add www. and .com to address in Quantum

Được đăng

What use to work in "about:config" to auto add prefix (www.) and suffix (.com) doesn't work in Firefox Quantum. Looking for what works. The "browser.fixup.alternate.prefix and suffix" are set to default, string, (www. and .com) Not sure if default is to apply or not apply. thanks

What use to work in "about:config" to auto add prefix (www.) and suffix (.com) doesn't work in Firefox Quantum. Looking for what works. The "browser.fixup.alternate.prefix and suffix" are set to default, string, (www. and .com) Not sure if default is to apply or not apply. thanks

Được chỉnh sửa bởi mchldpy vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

never mind

never mind

Được chỉnh sửa bởi mchldpy vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

never mind again

never mind again

Được chỉnh sửa bởi mchldpy vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.