X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Numerous Addons not working after fresh install version 71.0 on Fedora 31

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
Được đăng

I just reinstall Firefox version 71.0 on my main workstation running fedora 31 and numerous addons : LastPass Firefox-containers hide/show toolbar Joplin... do not work they install properly but I can't use them.

I just reinstall Firefox version 71.0 on my main workstation running fedora 31 and numerous addons : LastPass Firefox-containers hide/show toolbar Joplin... do not work they install properly but I can't use them.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

lastpass Kodi remote hide/show toolbar Joplin ublock origin privacy possum Language Tool Firefox Containers httpseverywhere gnomeshell vimium FF

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.