X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Unable to open files because an unknown error occurred.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
Được đăng

Firefox 72.0b3 (32-bit)

Ever since (I believe) Firefox 71 or 72, downloads with an application associated have been failing with this message in the Downloads window:

C:\Users\User\Downloads\Ant Videos\white_smith.zip could not be opened, because an unknown error occurred. Try saving to disk first and then opening the file.

This happens whenever I download OR try to open files that will be automatically opened by helper application e.g. Windows Explorer, Winrar.

Firefox 72.0b3 (32-bit) Ever since (I believe) Firefox 71 or 72, downloads with an application associated have been failing with this message in the Downloads window: C:\Users\User\Downloads\Ant Videos\white_smith.zip could not be opened, because an unknown error occurred. Try saving to disk first and then opening the file. This happens whenever I download OR try to open files that will be automatically opened by helper application e.g. Windows Explorer, Winrar.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.