X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox latest update version 71.0 brokes a few add-ons

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
Được đăng

so I had to update to latest version of the Firefox web-browser and as of sudden some of my extensions in my Firefox web browser version 71.0 are no longer working , others add-ones are errors out and becoming unusable and I really not like that because of latest Firefox update were been pushed to the users .

I am using another web-browser which is based on Firefox web browser . I use the latest version of that web-browser and I had no any problems with all extensions are already installed ! in meanwhile how do I can to resolve this if it can be fix or not just lets see how we can go with :)

so I had to update to latest version of the Firefox web-browser and as of sudden some of my extensions in my Firefox web browser version 71.0 are no longer working , others add-ones are errors out and becoming unusable and I really not like that because of latest Firefox update were been pushed to the users . I am using another web-browser which is based on Firefox web browser . I use the latest version of that web-browser and I had no any problems with all extensions are already installed ! in meanwhile how do I can to resolve this if it can be fix or not just lets see how we can go with :)
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.