X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Lost closed close

Được đăng

Normally when I close three windows with a number of tabs, they open up without any problem. Sometimes I open one of the closed windows by opening recently closed windows. This time nothing comes up. And the recently closed windows (and tabs) is empty. Also, Bing has become my home page, which I would never chose myself. It happen 7th December 2019.

Any Idea what casuses this. It is very anoying, since I cant remember all websites I visited or rather saved.

Chris, Sweden

Normally when I close three windows with a number of tabs, they open up without any problem. Sometimes I open one of the closed windows by opening recently closed windows. This time nothing comes up. And the recently closed windows (and tabs) is empty. Also, Bing has become my home page, which I would never chose myself. It happen 7th December 2019. Any Idea what casuses this. It is very anoying, since I cant remember all websites I visited or rather saved. Chris, Sweden
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Senali Madawala
  • Top 25 Contributor
2 giải pháp 161 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Type about:config into the address bar and enter.

Search for browser.sessionstore.max_tabs_undo (This preference defines how many tabs can be restored in Firefox) Double-click the preference and change it to another value if you want to increase or decrease it.

Then Search for browser.sessionstore.max_windows_undo (This preference defines how many closed windows can be restored in Firefox) Double-click the preference and change it to another value.

To reset any value that you have modified, right-click the preference and select the reset option from the context menu that is displayed to you.

Type about:config into the address bar and enter. Search for browser.sessionstore.max_tabs_undo (This preference defines how many tabs can be restored in Firefox) Double-click the preference and change it to another value if you want to increase or decrease it. Then Search for browser.sessionstore.max_windows_undo (This preference defines how many closed windows can be restored in Firefox) Double-click the preference and change it to another value. To reset any value that you have modified, right-click the preference and select the reset option from the context menu that is displayed to you.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17670 giải pháp 159844 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

This normally happens when Firefox isn't creating or updating the files in the sessionstore-backups folder and creates a sessionstore.jsonlz4 file in the main profile folder when you close Firefox.

Backup the session files in the sessionstore-backups folder in the Firefox Profile Folder to make sure not to lose possible important session data. Do NOT close Firefox when Firefox is already running.

You will normally find these files in the sessionstore-backups folder:

  • previous.jsonlz4 (cleanBackup: copy of sessionstore.jsonlz4 from previous session that was loaded successfully)
  • recovery.jsonlz4 (latest version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
  • recovery.baklz4 (previous version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
  • upgrade.jsonlz4-<build_id> (backup created during an upgrade of Firefox)

You can copy a file from the sessionstore-backups folder to the main profile and rename the file to sessionstore.jsonlz4 to replace the current file (make sure to backup the current sessionstore.jsonlz4).

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

This normally happens when Firefox isn't creating or updating the files in the sessionstore-backups folder and creates a sessionstore.jsonlz4 file in the main profile folder when you close Firefox. Backup the session files in the sessionstore-backups folder in the Firefox Profile Folder to make sure not to lose possible important session data. Do NOT close Firefox when Firefox is already running. You will normally find these files in the sessionstore-backups folder: *previous.jsonlz4 (cleanBackup: copy of sessionstore.jsonlz4 from previous session that was loaded successfully) *recovery.jsonlz4 (latest version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime) *recovery.baklz4 (previous version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime) *upgrade.jsonlz4-<build_id> (backup created during an upgrade of Firefox) You can copy a file from the sessionstore-backups folder to the main profile and rename the file to sessionstore.jsonlz4 to replace the current file (make sure to backup the current sessionstore.jsonlz4). You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the <b>about:profiles</b> page. *Help -> Troubleshooting Information -> Profile Folder/Directory:<br>Windows: Show Folder; Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder *https://support.mozilla.org/en-US/kb/Profiles

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.