X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Stop autofill on email address

Được đăng

When I log into my webmail, a drop-down shows my email address. How do I stop that from happening?

When I log into my webmail, a drop-down shows my email address. How do I stop that from happening?

Giải pháp được chọn

hi, Turning off Autofill in Firefox

  Click on the Firefox menu icon. (Three lines at top right of screen.)
  Click on Preferences.
  Choose the Privacy.
  In the History section choose Firefox will: 'Use custom settings for history. '
  Uncheck 'Remember search and form history. '
  Click OK.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

Dinushi Dhananjani
 • Top 25 Contributor
5 giải pháp 216 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

hi, Turning off Autofill in Firefox

  Click on the Firefox menu icon. (Three lines at top right of screen.)
  Click on Preferences.
  Choose the Privacy.
  In the History section choose Firefox will: 'Use custom settings for history. '
  Uncheck 'Remember search and form history. '
  Click OK.
hi, Turning off Autofill in Firefox Click on the Firefox menu icon. (Three lines at top right of screen.) Click on Preferences. Choose the Privacy. In the History section choose Firefox will: 'Use custom settings for history. ' Uncheck 'Remember search and form history. ' Click OK.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Câu trả lời hữu ích

Thank you for your reply. I have the three lines at the top, but I don't have "Preferences" in the menu. Something else?

UPDATE: Since I don't have "Preferences", I tried "Options" instead and found the settings you recommended. All fixed, no more drop-downs on my email addresses as I log in! Thank you! I'm very new to Firefox (Day 2 since I installed it), so I'm doing a lot of wandering around trying to find things. I appreciate your help!

Thank you for your reply. I have the three lines at the top, but I don't have "Preferences" in the menu. Something else? UPDATE: Since I don't have "Preferences", I tried "Options" instead and found the settings you recommended. All fixed, no more drop-downs on my email addresses as I log in! Thank you! I'm very new to Firefox (Day 2 since I installed it), so I'm doing a lot of wandering around trying to find things. I appreciate your help!

Được chỉnh sửa bởi mrshvd3 vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.