X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I constantly get a verification error if I want to verificate my account.

Được đăng

See the attached screenshot. This text is constantly being received when I click on the button in the verification e-mail.

See the attached screenshot. This text is constantly being received when I click on the button in the verification e-mail.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Have you tried copying and pasting the verification link in your email in FF, or a different browser to try and get it verified? I believe someone got this same error to work after they tried that.

I Found a bug for this, from October, on bugzilla https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1582748

I would say this is being investigated.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

evhenry
  • Top 25 Contributor
  • Administrator
32 giải pháp 178 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Have you tried copying and pasting the verification link in your email in FF, or a different browser to try and get it verified? I believe someone got this same error to work after they tried that.

I Found a bug for this, from October, on bugzilla https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1582748

I would say this is being investigated.

Have you tried copying and pasting the verification link in your email in FF, or a different browser to try and get it verified? I believe someone got this same error to work after they tried that. I Found a bug for this, from October, on bugzilla https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1582748 I would say this is being investigated.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.