X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Back button dropdown delay setting, where ?

Được đăng

When I click the Back button, and there are several items in the dropdown history list, seems that I have to hold the left mouse button down for some pre-determined interval before the whole dropdown list is presented.

Before this interval transpires, the button appears pressed, but no dropdown list is presented.

Is there a configuration variable that sets this minimum time to hold the button down, before the dropdown list is displayed ?

If not, is there some other method to have the dropdown list displayed sooner, if not immediately ?

This is Firefox 7.0, Windows 7 x64

When I click the Back button, and there are several items in the dropdown history list, seems that I have to hold the left mouse button down for some pre-determined interval before the whole dropdown list is presented. Before this interval transpires, the button appears pressed, but no dropdown list is presented. Is there a configuration variable that sets this minimum time to hold the button down, before the dropdown list is displayed ? If not, is there some other method to have the dropdown list displayed sooner, if not immediately ? This is Firefox 7.0, Windows 7 x64
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8838 giải pháp 72234 câu trả lời
Được đăng

On Windows, right-click is fast.

On Windows, right-click is fast.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.