X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to get rid of saved logins that don't belong to site I'm trying to login?

Được đăng

I have multiple saved logins for single page and I can choose right account before login from list Firefox is displaying.

It was working perfectly (if site had single login saved it was auto-filled, if multiple - I could choose login from list).

But now Firefox is displaying logins that don't belong to site I'm in - how to get rid of that?

I have multiple saved logins for single page and I can choose right account before login from list Firefox is displaying. It was working perfectly (if site had single login saved it was auto-filled, if multiple - I could choose login from list). But now Firefox is displaying logins that don't belong to site I'm in - how to get rid of that?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Are they logins for websites that share the same subdomain?

For example, if you are trying to login to example.com, Firefox may also show accounts from blog.example.com as well, because they are both from the same domain.

Obviously, you've blurred the information (thanks for saving the moderators the hassle of having to delete the image because it contains personal information), so I don't know if that's the case or not.

If it is, go to the about:config page and try setting the signon.includeOtherSubdomainsInLookup preference to false. Then restart Firefox and see if that makes a difference.

Hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

Wesley Branton
  • Top 10 Contributor
686 giải pháp 5473 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Are they logins for websites that share the same subdomain?

For example, if you are trying to login to example.com, Firefox may also show accounts from blog.example.com as well, because they are both from the same domain.

Obviously, you've blurred the information (thanks for saving the moderators the hassle of having to delete the image because it contains personal information), so I don't know if that's the case or not.

If it is, go to the about:config page and try setting the signon.includeOtherSubdomainsInLookup preference to false. Then restart Firefox and see if that makes a difference.

Hope this helps.

Are they logins for websites that share the same subdomain? For example, if you are trying to login to example<!---->.com, Firefox may also show accounts from blog.<!---->example.<!---->com as well, because they are both from the same domain. Obviously, you've blurred the information (thanks for saving the moderators the hassle of having to delete the image because it contains personal information), so I don't know if that's the case or not. If it is, go to the <code>about:config</code> page and try setting the <code>signon.includeOtherSubdomainsInLookup</code> preference to <code>false</code>. Then restart Firefox and see if that makes a difference. Hope this helps.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks, it helped! And yes - domain was the same.

Thanks, it helped! And yes - domain was the same.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.