X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Stop displaying DRM message

Được đăng

I have DRM disabled. I do not want a bright yellow message box notifying me that there is DRM-controlled content in a page constantly appearing even when dismissed. I do not even see an about:config entry.

I have DRM disabled. I do not want a bright yellow message box notifying me that there is DRM-controlled content in a page constantly appearing even when dismissed. I do not even see an about:config entry.

Giải pháp được chọn

IIRC, you can turn it off by toggling to false the media.gmp-widevinecdm.visible preferences in about:config.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Danny Colin 8 giải pháp 21 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

IIRC, you can turn it off by toggling to false the media.gmp-widevinecdm.visible preferences in about:config.

IIRC, you can turn it off by toggling to false the '''media.gmp-widevinecdm.visible''' preferences in '''about:config'''.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
crankygoat
  • Top 25 Contributor
Được đăng

Người tạo câu hỏi

Nice! Thank you ever so much.

Nice! Thank you ever so much.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.