X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

how do I add exceptions to my privacy & security settingg?

Được đăng

There seems to be no way to set exceptions to privacy and security settings! There is a "Search Website" box but no option to "Add". There are options to "Remove" which are greyed out. I do I add an exception to Autoplay "Block Audio and Video"?

There seems to be no way to set exceptions to privacy and security settings! There is a "Search Website" box but no option to "Add". There are options to "Remove" which are greyed out. I do I add an exception to Autoplay "Block Audio and Video"?

Giải pháp được chọn

You aren't able to add exceptions using the Firefox preferences page. You can only remove or modify the autoplay level from there.

To add a website to the exception list, you need to do that from the Site Information drop-down panel. See the Site settings section of Allow or block media autoplay in Firefox.

If you don't see that permission listed in that panel when you are on the website you are trying to add to the exception list, it's probably because the website hasn't tried to play any content yet. That permission will only appear when the website tries to play content.

In that case, you can still modify the permission for that website using the Permissions tab from the Firefox Page Info window.

Hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

Wesley Branton
  • Top 10 Contributor
691 giải pháp 5491 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

You aren't able to add exceptions using the Firefox preferences page. You can only remove or modify the autoplay level from there.

To add a website to the exception list, you need to do that from the Site Information drop-down panel. See the Site settings section of Allow or block media autoplay in Firefox.

If you don't see that permission listed in that panel when you are on the website you are trying to add to the exception list, it's probably because the website hasn't tried to play any content yet. That permission will only appear when the website tries to play content.

In that case, you can still modify the permission for that website using the Permissions tab from the Firefox Page Info window.

Hope this helps.

You aren't able to add exceptions using the Firefox preferences page. You can only remove or modify the autoplay level from there. To add a website to the exception list, you need to do that from the Site Information drop-down panel. See the ''Site settings'' section of [[Allow or block media autoplay in Firefox]]. If you don't see that permission listed in that panel when you are on the website you are trying to add to the exception list, it's probably because the website hasn't tried to play any content yet. That permission will only appear when the website tries to play content. In that case, you can still modify the permission for that website using the '''Permissions''' tab from the [[Firefox Page Info window]]. Hope this helps.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you very much Wesley Why on earth did Firefox remove the ability to directly set exceptions?? (Rhetorical) - ASOLUTELY CRAZY!!!!!

Thank you very much Wesley Why on earth did Firefox remove the ability to directly set exceptions?? (Rhetorical) - ASOLUTELY CRAZY!!!!!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.