X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I have permissions set to Block Audio and Video Autoplay but they don't always do. Help?

Được đăng

Good morning. I have my permissions set to 'Block Audio and Video' under Autoplay yet it does not work. I have given no sites permission to allow autoplay yet it seems to be happening frequently. Not necessarily every site but quite a lot. Any thoughts and help would be greatly appreciated. Thanks.

Good morning. I have my permissions set to 'Block Audio and Video' under Autoplay yet it does not work. I have given no sites permission to allow autoplay yet it seems to be happening frequently. Not necessarily every site but quite a lot. Any thoughts and help would be greatly appreciated. Thanks.

Được chỉnh sửa bởi figureguy1 vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

TyDraniu
  • Top 25 Contributor
356 giải pháp 1993 câu trả lời
Được đăng

See this question here -> /questions/1274056.

See this question here -> [/questions/1274056].
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks for getting back to me. The only ones that needed changing from the post you linked were:

media.autoplay.allow-extension-background-pages false media.autoplay.enabled.user-gestures-needed false

I toggled them accordingly and will update once I see if I still have problems with the autoplay.

Thanks for getting back to me. The only ones that needed changing from the post you linked were: media.autoplay.allow-extension-background-pages false media.autoplay.enabled.user-gestures-needed false I toggled them accordingly and will update once I see if I still have problems with the autoplay.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.