X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox 71: I can't connect web version whatsapp

Được đăng

Hi! After updating to firefox 71 does not load web.whatsapp.com. The authorization qr code does not load. Clearing cookies, files, restart without addons not helped me. Please help!

Hi! After updating to firefox 71 does not load web.whatsapp.com. The authorization qr code does not load. Clearing cookies, files, restart without addons not helped me. Please help!
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

evhenry
  • Top 25 Contributor
  • Administrator
33 giải pháp 193 câu trả lời
Được đăng

Does the QR code appear for 1 second then disappear? A user on reddit found setting privacy.resistFingerprinting in about:config to false (from true) corrected this exact issue.

Let me know.

Does the QR code appear for 1 second then disappear? A user on reddit found setting privacy.resistFingerprinting in about:config to false (from true) corrected this exact issue. Let me know.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17697 giải pháp 160134 câu trả lời
Được đăng

I think that "Resist Fingerprinting" would give you a different user agent (68.0 ESR).

With Tracking Protection enabled I still get the QR code, so that shouldn't cause it as well.

Do you have other content blocking extensions ?

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.

I think that "Resist Fingerprinting" would give you a different user agent (68.0 ESR). With Tracking Protection enabled I still get the QR code, so that shouldn't cause it as well. Do you have other content blocking extensions ? If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content. *make sure your extensions and filters are updated to the latest version *https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-extensions-themes-to-fix-problems
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Privacy.resistFingerprinting in about:config to false and restart without addons not helped me.

Privacy.resistFingerprinting in about:config to false and restart without addons not helped me.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.