X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why does Firefox 71 prefer an expired client certificate?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
gv
Được đăng

I have multiple client certificates in Firefox. When I go to a site which requires a client certificate it pops up the selector for the client certificate. With Firefox 70 (I think) by default it chose a matching and valid client certificate. Now with Firefox 71 it seems to sort the client certificates by serial number and thus the one selected by default is the first one in the list, which is expired in my case. Thus, now each time I go to a site where I need a client cert I must manually pick the correct, valid certificate.

Doesn't looks like an improvement to me. Or is there a new config setting which I have missed?

I have multiple client certificates in Firefox. When I go to a site which requires a client certificate it pops up the selector for the client certificate. With Firefox 70 (I think) by default it chose a matching and valid client certificate. Now with Firefox 71 it seems to sort the client certificates by serial number and thus the one selected by default is the first one in the list, which is expired in my case. Thus, now each time I go to a site where I need a client cert I must manually pick the correct, valid certificate. Doesn't looks like an improvement to me. Or is there a new config setting which I have missed?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.