Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get rid of the new bar in Firefox 71?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Eve

more options

With FF71 there is a new horizontal bar occupying space on every page. It is the light green bar in the attached image; it changes colour, of course, if I revert to the default theme. How do I get rid of it?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I have replaced css code relating to the tabs bar and that stupid bar has gone.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

I suspect this is your bookmark toolbar that was enabled with FF71, you can turn it off by going to options -> customize -> at the bottom section, dropping down "toolbars" and unchecking "bookmark toolbar"

more options

Thanks for replying. The bookmarks tool bar is already unchecked. See attached image.

more options

Giải pháp được chọn

I have replaced css code relating to the tabs bar and that stupid bar has gone.

more options

Thanks for checking. This user found it was a strange setting in their userChrome.css, are you using that? https://support.mozilla.org/en-US/questions/997371

Their screenshot looks very similar to yours.

Edit:

Awesome, glad you figured it out

Được chỉnh sửa bởi Eve vào