X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can you use regular expresssions in the Find in page box

Được đăng

I search through log files regularly which is done in some circumstances through a browser, today for example I was searching through a large iptables firewall log, looking for excessive packets from certain ip addresses. I wanted to search for strings that show "100 packets" but the number needed to be 100 or more. In the attached screenshot is an entry for 418 packets for example. I tried using syntax for regular expressions with \d1[0-9][0-9]* but nothing was found, I could not tell if regular expression searches worked in the Find in page box. Does anyone know if this works and if so, what is the syntax?

I search through log files regularly which is done in some circumstances through a browser, today for example I was searching through a large iptables firewall log, looking for excessive packets from certain ip addresses. I wanted to search for strings that show "100 packets" but the number needed to be 100 or more. In the attached screenshot is an entry for 418 packets for example. I tried using syntax for regular expressions with \d1[0-9][0-9]* but nothing was found, I could not tell if regular expression searches worked in the Find in page box. Does anyone know if this works and if so, what is the syntax?
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

evhenry
  • Top 25 Contributor
  • Administrator
32 giải pháp 179 câu trả lời
Được đăng

Firefox doesn't support regex in its built in search feature but you can add it with extensions. I'm not sure which one would be most useful (or work). But some digging revealed these results:

https://superuser.com/questions/208652/how-do-i-search-a-page-using-a-regular-expression-in-firefox/1343668#1343668

https://www.reddit.com/r/firefox/comments/7yfov9/regular_expressions_search/

Firefox doesn't support regex in its built in search feature but you can add it with extensions. I'm not sure which one would be most useful (or work). But some digging revealed these results: https://superuser.com/questions/208652/how-do-i-search-a-page-using-a-regular-expression-in-firefox/1343668#1343668 https://www.reddit.com/r/firefox/comments/7yfov9/regular_expressions_search/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.