X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Quick way to search through browsing history

Được đăng

This is in some way only a quality of life feature (request?). Is there a quicker way for searching through your browsing history than going to the actual browsing history window and searching through it using the search bar? I'm looking for something similar to when you enter "%" in the search bar to search through your opened tabs or "?" to "go into google mode" (or whatever search engine you have set up).

Is there something like that in Firefox?

This is in some way only a quality of life feature (request?). Is there a quicker way for searching through your browsing history than going to the actual browsing history window and searching through it using the search bar? I'm looking for something similar to when you enter "%" in the search bar to search through your opened tabs or "?" to "go into google mode" (or whatever search engine you have set up). Is there something like that in Firefox?

Giải pháp được chọn

You can use `^` to search through history via the address bar. More modifiers are here: https://support.mozilla.org/kb/address-bar-autocomplete-firefox#w_changing-results-on-the-fly

Alternately, you can go to the three-bar menu, Library -> History -> Show all history (at the bottom), and you can search history at the top-right there.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Standard8 37 giải pháp 208 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

You can use `^` to search through history via the address bar. More modifiers are here: https://support.mozilla.org/kb/address-bar-autocomplete-firefox#w_changing-results-on-the-fly

Alternately, you can go to the three-bar menu, Library -> History -> Show all history (at the bottom), and you can search history at the top-right there.

You can use `^` to search through history via the address bar. More modifiers are here: https://support.mozilla.org/kb/address-bar-autocomplete-firefox#w_changing-results-on-the-fly Alternately, you can go to the three-bar menu, Library -> History -> Show all history (at the bottom), and you can search history at the top-right there.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17673 giải pháp 159870 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

You can also search history (and bookmarks) via the sidebar.

You can also search history (and bookmarks) via the sidebar.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.