X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

sub-pages from our nextdoor webpage do not display, watching the ststus in the lower right looks lime the should load and display. this is on my Macbook

Được đăng

On our Nextdoor webpage https://nextdoor.com/ (social media type), sub-pages do not display. The main page loads, but the links I click do not. I see the status in the lower left looking like it is loading, but it does not display. This happens on my Macbook Pro , bit works fine on my iMac and in Safari on my MacBook Pro. What setting is messed up? If I go to other sites, it works just fine?

On our Nextdoor webpage https://nextdoor.com/ (social media type), sub-pages do not display. The main page loads, but the links I click do not. I see the status in the lower left looking like it is loading, but it does not display. This happens on my Macbook Pro , bit works fine on my iMac and in Safari on my MacBook Pro. What setting is messed up? If I go to other sites, it works just fine?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0 Same as my iMac that works

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4313 giải pháp 60582 câu trả lời
Được đăng

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

Make sure you are not blocking content. [https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode Start Firefox in Safe Mode] {web link} A small dialog should appear. Click '''Start In Safe Mode''' (not Refresh). Is the problem still there? --------------- https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I restarted in safe mode, the problem was still there.

I restarted in safe mode, the problem was still there.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4313 giải pháp 60582 câu trả lời
Được đăng

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.


Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache. '''Warning ! ! ''' This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website. * [https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored Delete cookies to remove the information websites have stored on your computer] {web link} * [https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-clear-firefox-cache How to clear the Firefox cache] {web link} ------------- Start your '''Computer''' in safe mode with network support. Then start Firefox. Try '''Secure''' websites. Is the problem still there? http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Deleted Cookies and Cache - no luck still does not display the next page.

Rebooted in safe mode, tried a new link in Nextdoor. Still no luck. Tried the same page/link in Safari, the link opened in a new tab.

Seems to be Social Media type pages that have this issue?

Any new thoughts?

Deleted Cookies and Cache - no luck still does not display the next page. Rebooted in safe mode, tried a new link in Nextdoor. Still no luck. Tried the same page/link in Safari, the link opened in a new tab. Seems to be Social Media type pages that have this issue? Any new thoughts?

Được chỉnh sửa bởi decmcinco vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4313 giải pháp 60582 câu trả lời
Được đăng

I called for more help.

I called for more help.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.