X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

policies.json not working (Firefox 70, Linux)

Được đăng

I want to disable private mode via a policies.json file, but it doesn't work. Firefox says that "policy service is inactive" I enabled the debugging for policies via about:config, but the log doesn't give anything that forwards towards my policies.json file.

I'm running Fedora 31 linux. The exact same policies.json file does work on my Ubuntu machine, but not this one.

{

 "policies": {
  "DisablePrivateBrowsing": true
 }

}

created using sudo touch /usr/lib64/firefox/distribution/policies.json edited using sudo gedit

The file is located in /usr/lib64/firefox/distribution as it should be.

What's going on?

I want to disable private mode via a policies.json file, but it doesn't work. Firefox says that "policy service is inactive" I enabled the debugging for policies via about:config, but the log doesn't give anything that forwards towards my policies.json file. I'm running Fedora 31 linux. The exact same policies.json file does work on my Ubuntu machine, but not this one. { "policies": { "DisablePrivateBrowsing": true } } created using sudo touch /usr/lib64/firefox/distribution/policies.json edited using sudo gedit The file is located in /usr/lib64/firefox/distribution as it should be. What's going on?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

uBlock Origin Facebook Container

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17690 giải pháp 160039 câu trả lời
Được đăng

You currently use the Firefox version from the repositories.

Does this work with the Firefox version from the Mozilla server?

Note that Firefox 71.0 has been released today.

You currently use the Firefox version from the repositories. Does this work with the Firefox version from the Mozilla server? *https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ Note that Firefox 71.0 has been released today. *https://www.mozilla.org/en-US/firefox/71.0/releasenotes/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

The repositories updated Firefox to 71.0, but the issue still persists.

(At least the errors regarding digicert global root ca are fixed) Edit: No they aren't...

The repositories updated Firefox to 71.0, but the issue still persists. (At least the errors regarding digicert global root ca are fixed) Edit: No they aren't...

Được chỉnh sửa bởi ThoriumSulfide vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17690 giải pháp 160039 câu trả lời
Được đăng

I don't know if there are issues with policies with Firefox versions from the repositories, so you can check this via the official version. Maybe a different directory is used or otherwise there are restrictions.

I don't know if there are issues with policies with Firefox versions from the repositories, so you can check this via the official version. Maybe a different directory is used or otherwise there are restrictions.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

The firefox installation from the .tar.bz2 has no distribution folder in the directory...

The firefox installation from the .tar.bz2 has no distribution folder in the directory...
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17690 giải pháp 160039 câu trả lời
Được đăng

You need to add the distribution folder yourself because this folder isn't present by default.

Are there other files or directories in the distribution folder ?

You need to add the distribution folder yourself because this folder isn't present by default. *https://support.mozilla.org/en-US/kb/customizing-firefox-using-policiesjson *https://support.mozilla.org/en-US/kb/customizing-firefox-using-autoconfig Are there other files or directories in the distribution folder ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Ok, creating distribution within the directory and then adding the policies.json made it work. Thank you!

However this is only a temporary fix* and the underlying issue should be forwarded to either Mozilla or Fedora (along with the ever-lasting digicert global root ca)

 • How do you update a .tar.bz2 installed installation of firefox?
Ok, creating distribution within the directory and then adding the policies.json made it work. Thank you! However this is only a temporary fix* and the underlying issue should be forwarded to either Mozilla or Fedora (along with the ever-lasting digicert global root ca) *How do you update a .tar.bz2 installed installation of firefox?

Được chỉnh sửa bởi ThoriumSulfide vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17690 giải pháp 160039 câu trả lời
Được đăng

Quote: How do you update a .tar.bz2 installed installation of firefox?

How you update depends on where you install Firefox. If you install Firefox in a location in your home directory (e.g. ~/firefox) then you can update Firefox normally via "Help -> About Firefox". If you install Firefox in a location that requires root access then you will have to run Firefox as root (e.g. via sudo) to be able to update Firefox (i.e. have write access to the Firefox program folder).

If policies.json doesn't work as expected with the Firefox version from the repositories then you need to contact the support website of your Linux distribution.

Quote: ''How do you update a .tar.bz2 installed installation of firefox?'' How you update depends on where you install Firefox. If you install Firefox in a location in your home directory (e.g. ~/firefox) then you can update Firefox normally via "Help -> About Firefox". If you install Firefox in a location that requires root access then you will have to run Firefox as root (e.g. via sudo) to be able to update Firefox (i.e. have write access to the Firefox program folder). If policies.json doesn't work as expected with the Firefox version from the repositories then you need to contact the support website of your Linux distribution.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.